Rotary Vianoce s Katkou Koščovou

Rotary Vianoce s Katkou Koščovou

Rotary klub Prešov-Šariš ako súčasť Rotary International a v súlade s napĺňaním prioritného poslania  “Service Above Self –  Služba druhému pred vlastným záujmom” usporiada vianočný benefičný koncert.

Pozvanie prijala úžasná prešovská speváčka, textárka a hudobníčka Katarína Koščová so svojou sestrou, známou herečkou a speváčkou Veronikou Husovskou, a výnimočným muzikantom a klavíristom Danielom Špinerom. 

Vianočný benefičný koncert sa uskutoční online formou v sobotu 25. decembra o 19.00 hod.

Koncertom by sme chceli vyjadriť naše úprimné poďakovanie, hlbokú úctu a podporu ľuďom z prvej línie. Posolstvo a duch človečenstva, spolupatričnosti, úcty a lásky je darom prešovských rotariánov všetkým, ktorí v tejto dobe obetujú svoj čas, energiu a súkromie pre pomoc iným.

Výťažok benefičného koncertu bude použitý na nákup potrebného vybavenia pre pediatrické oddelenie FNsP v Prešove ako ocenenie a poďakovanie za prácu lekárom, zdravotným sestrám a ďalšiemu personálu. Svojím dobrovoľným príspevkom na účet SK22 1111 0000 0014 0838 5009 sa k nám môžete pridať a vyjadriť im svoju podporu aj vy.

Ďakujeme! 

Ab imo pectore

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.